Regulamin

Właścicielem serwisu eKodak mieszczącego się pod adresem internetowym www.ekodak.pl jest firma FHU Pryzmat Tomasz Syrek Marcin Gałecki , mieszcząca się w Krakowie przy ulicy Miłkowskiego 21/LU8 na Ruczaju

Zakres działania serwisu eKodak.pl obejmuje wykonywanie odbitek fotograficznych z plików przesłanych za pomocą Internetu. Wszystkie odbitki wykonywane są w laboratorium KODAK EXPRESS, na papierze Kodak i posiadają gwarancję najwyższej jakości firmy KODAK.

Realizacja zamówień:

1. Zdjęcia zamawiamy poprzez serwis dostępny na stronie www.ekodak.pl. Będziesz informowany drogą mailową o postępie w wykonywaniu zlecenia.

2. Zdjęcia można odebrać we wskazany sposób w czasie składania zamówienia:
Osobiście w naszym laboratorium w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 21 lub Za pomocą przesyłki pocztowej.

3. Termin realizacji zleceń to 24 godziny (bez sobót i niedziel). Użytkownik otrzymuje e-mali potwierdzający wykonanie usługi. Jeżeli zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (najczęściej 3 dni robocze)

4. Szczegółowe informacje dotyczące cennika usług oraz kosztów przesyłki znajdują się na stronach Serwisu ekodak.pl. Koszty przesyłki pokrywa zamawiający. Akceptujemy następujące formy płatności: Płatność przelewem bankowym na konto właściciela Serwisu Płatność gotówką przy osobistym odbiorze odbitek Płatność kartą kredytową przy osobistym odbiorze odbitek

5. W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.

7. Serwis zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

8. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Reklamacje

1. Zakupione odbitki objęte są gwarancją Serwisu. Jeżeli nie spełniają oczekiwań Użytkownika prosimy o przekazanie lub odesłanie nam zdjęć na adres naszej firmy: Ul. Miłkowskiego 21/LU8 30-349 Kraków, wraz ze szczegółowym opisem. Po otrzymaniu przesyłki Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem. Reklamacje bez opisu nie będą rozpatrywane.

2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.

3. Serwis nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek, jeśli wynika ona z niskiej jakości przesłanych plików.

4. Serwis nie odpowiada przyjmuje, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z ogólnymi zasadami składania zamówienia dostępnymi na stronie ekodak.pl

5. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

Ochrona prywatności:

1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika w serwisie eKodak są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.

2. Informacje przekazane przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, wykorzystywane będą wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia.

3. Dane osobowe a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert promocyjnych oferowanych przez naszą firmę. Dane nie będą przekazywane innym firmom lub instytucjom.

Odpowiedzialność:

1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Serwisie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem eKodak na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. eKodak zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie, zawiera treści obelżywe, zniesławiające, pornograficzne lub narusza dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Serwisu w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Promocje:

1. Oferty Promocyjne w Serwisie łączą się. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji.

2. Cennik odbitek nie uwzględnia rabatu dla posiadaczy Karty Stałego Klienta Kodak EXPRESS. 10% rabat naliczany jest przy kasie po okazaniu karty.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wpłaty należy dokonać na konto nr:
25 1140 2004 0000 3002 5113 3107
F.H.U Pryzmat
ul. Miłkowskiego 21
30-349 Kraków
W tytule przelewu prosimy wpisać swój login i numer zlecenia.

 

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (BŁYSK)0,69 PLN
9x13 (MATOWY)0,69 PLN
10x15 (BŁYSK)0,55 PLN
10x15 (MATOWY)0,55 PLN
13x18 (BŁYSK)1,19 PLN
13x18 (MATOWY)1,19 PLN
15x21 (BŁYSK)1,79 PLN
15x21 (MATOWY)1,79 PLN
18x24 (BŁYSK)5,49 PLN
18x24 (MATOWY)5,49 PLN

Zobacz pełny cennik.

webPhoto Itero 2.0.2.726

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto